Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
10-11-2017

Stedelijk Museum Amsterdam behaalt BREEAM–certificering In-Use

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft als tweede museum van Nederland, het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use behaald. W4Y adviseurs was als BREEAM Assessor nauw betrokken bij de certificering met een score Very Good voor het gebouw, het beheer én het gebruik.

Het Stedelijk wil zoveel mogelijk een groene ondernemer zijn en zoekt steeds naar nieuwe en duurzame manieren om plannen te realiseren. Deze ambitie gaf aanleiding om een verduurzamingstraject in te gaan met als doelstelling o.a. het behalen van een BREEAM In-Use certificaat.

BREEAM-certificering

Rol BREEAM Assessor

Verduurzamingstraject

Het verduurzamingstraject heeft geleid tot meerdere verbeteringen en resulteerde in inzicht in de verschillende categorieën van BREEAM. Als onderdeel van het verbetertraject is een energielabel opgesteld en zijn maatregelen bepaald om het energiegebruik te reduceren.

Het Stedelijk Museum heeft een energielabel A, mede dankzij de warmte-koude opslag in de bodem. Binnenkort wordt een CO2-klimaatsturing aangebracht die zich aanpast op het aantal bezoekers. Hiermee kan een forse energiereductie worden behaald. Ook is een milieubeleidsplan opgesteld, waarin doelen en streefcijfers zijn opgenomen. 

Onder de medewerkers wordt gewerkt aan bewustwording middels bewustzijn-stickers, een duurzaamheid challenge en het inrichten van zogeheten ‘afvalstraten’ voor het scheiden van afval. 

Op zoek naar een BREEAM Assessor?