Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website

BREEAM Portfolio

Het is ook mogelijk om een complete groep gebouwen, als portfolio’s te certificeren met BREEAM-NL In-Use. Deze aanpak stelt u in staat snellere en grotere stappen te zetten richting een duurzame vastgoedportefeuille. W4Y adviseurs heeft als specialist en marktleider in BREEAM-certificering in Nederland al diverse pilot-certificeringstrajecten op basis van de nieuwe portfolio-aanpak begeleid.

Heeft u meerdere gebouwen in eigendom of het beheer hierover? Dan is de nieuwe portfolio werkwijze voor BREEAM-certificering interessant. De aanpak is efficiënter. Het certificeringstraject kost minder tijd en de certificeringskosten bij de certificerende instelling DGBC zijn lager en gespreid.

Voordelen van BREEAM Portfolio

Sturen op duurzaamheidsprestaties

Met de portfolio-aanpak kunt u ook beter sturen op duurzaamheidprestaties. Zeker wanneer wordt gekozen voor de portfolio-aanpak ‘Jaarlijks’. Elk jaar kunnen verbetermaatregelen worden geconstateerd, ingepland en uitgevoerd. Het verduurzamingstraject van het portfolio kan optimaal worden gemonitord en bijgestuurd. Hierdoor is BREEAM-NL In-Use ideaal als managementinstrument.

Internationale Portfolio’s

Meer weten over BREEAM Portfolio