Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
03-01-2023

Nieuw en bestaand Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar samen voor BREEAM

In september 2021 is gestart met de verbouwing van het Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar. Het bestaande hotel wordt gerenoveerd en tegelijkertijd uitgebreid met een nieuw gebouwd naastgelegen pand. Deze combinatie bood extra mogelijkheden om te verduurzamen. Duurzaamheid is een van de pijlers waarop het project is gebaseerd. Dit past binnen het familiebedrijf maakt dat het nieuwe hotel na de verbouwing helemaal klaar is voor de toekomst. De oplevering van de nieuwbouw wordt verwacht medio 2023, van de renovatie in 2024.

De BREEAM-methodiek is ingezet om de duurzaamheidsambities bij ontwerp en gedurende de uitvoering te managen en toetsen. Zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw worden BREEAM-gecertificeerd. Het bestaande gebouw (dat wordt verbouwd) wordt BREEAM In-Use gecertificeerd, de nieuwbouw BREEAM Nieuwbouw. Het ontwerpcertificaat voor de nieuwbouw is al behaald, met de score Outstanding. Momenteel is de uitvoering van het (ver)bouwproces in volle gang. W4Y adviseurs Simon Nederhoff (Nieuwbouw) en Eveline Jansen (In-Use) zijn als BREEAM Experts binnen het bouwteam verantwoordelijk voor de realisatie van de duurzaamheidsambitie en certificering. Ook voor de commissioning van de nieuwbouw is W4Y ingeschakeld. Commissioner Reinier den Uijl borgt tijdens de bouwfase de toetsing en het verifiëren en valideren van kritische installaties en processen.

5

Van der Valk hotel Den Haag - Wassenaar

BREEAM, certificering van duurzaam vastgoed

Van ambitie naar realisatie

Nieuwbouw
“Dat de ambitie Outstanding voor het nieuwbouw-deel realistisch is, weten we uit de casestudy die wij voor dit project maken. Op basis hiervan hebben we geadviseerd te investeringen in o.a. duurzame energie, gebouwbeheersysteem, betere isolatie en verantwoorde bouwmaterialen. En daarnaast te focussen op lagere energielasten en een gezonder binnenklimaat. We hebben ook geadviseerd vroegtijdig een BREEAM Expert in te schakelen en afspraken vast te leggen in bouwteamverband. Tot slot hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen die wijzigingen in het ontwerp tijdens de bouw kunnen hebben voor de uiteindelijke duurzaamheidsscore. 

Een extra overweging om voor score Outstanding te gaan, was de mogelijkheid om hiermee in aanmerking te komen voor MIA-subsidie (milieu-investeringsaftrek). Hiermee kan een percentage van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de standaard afschrijving en geeft een fiscaal voordeel.

Bestaande bouw (In-Use)

Het ambitieniveau voor de renovatie van het bestaande hotelgebouw is BREEAM Excellent (vier sterren). Het bestaande gebouw bestaat uit een hoofdgebouw en een kamergebouw. In eerste instantie wordt alleen het hoofdgebouw verbouwd en gecertificeerd. De rest volgt waarschijnlijk later.

Het bestaande gebouw wordt gerenoveerd met behoud van de bestaande constructie. Sloopmaterialen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Tijdens de verbouwing worden gasten ontvangen in een pop-up hotel. De verwachte oplevering van het verbouwde hotelgebouw is 2024. Dankzij de combinatie van verbouwing en nieuwbouw komen maatregelen, zoals de warmtepompen voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw ook de score van In-Use ten goede. Hiermee zijn de gasketels voor bestaande gebouw vervangen.

Hoe verloopt een BREEAM-proces (Simon Nederhoff, W4Y adviseur en BREEAM Expert)

Ook aan de slag met BREEAM

Aanvullende projectinformatie