Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
10-01-2020

Verduurzamen van vastgoed, wat moet en wat kan?

Verduurzamen van uw vastgoed is niet langer alleen een wens of ambitie, in veel gevallen is het ook een wettelijk vereiste. Hoe ver bent u met uw gebouw en/of vastgoedportefeuille? W4Y deed een quick-scan van de huidige en toekomstige wetgeving bij bestaand vastgoed met gebruiksfunctie detailhandel. Hieruit blijkt dat met gebruik van de BREEAM-methodiek in veel gevallen al automatisch is voldaan aan de vereiste wetgeving.

Vereiste wet- en regelgeving duurzaam vastgoed

Energielabel

Sinds 2008 is bij verhuur van utiliteitsgebouwen een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en moet daarmee tijdig worden herzien. Check dus of het energielabel van uw pand(en) nog geldig is en registreer de vervaldata. Omdat bij de BREEAM-methodiek ook om een geldig energielabel wordt gevraagd, zal de verloopdatum bij gebruik van deze methodiek nimmer worden overschreden.

Energie-audit EED

Als een bedrijf meer dan 250 fte heeft, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen) dan is het bedrijf wettelijk verplicht om een Energie-audit EED uit te laten voeren.

Met een Energie-audit EED wordt inzichtelijk gemaakt welke verplichte energiebesparende maatregelen relevant zijn en in hoeverre daaraan al dan niet wordt voldaan. De getroffen maatregelen kunnen, net als bij de Wet Informatieplicht, ook binnen de BREEAM-methodiek worden meegenomen en een duidelijke bijdrage leveren aan de BREEAM-score. 

Drinkwaterwet

Artikel 26 van de Drinkwaterwet benoemd:

“De eigenaar van een collectieve watervoorziening draagt er zorg voor dat het ontwerp en de staat van die collectieve watervoorziening alsmede de toestellen en leidingen die daarvan deel uitmaken en die middellijk of onmiddellijk zijn aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of van een andere collectieve watervoorziening, dan wel op een collectief leidingnet, geen gevaar voor verontreiniging van dat leidingnet en van het door middel van die leidingen en toestellen aan consumenten
of andere afnemers ter beschikking gestelde drinkwater kunnen opleveren.”

Hiermee wordt een winkel verplicht om geen gevaar te veroorzaken voor verontreiniging van het waterleidingnet. Hiertoe dient een legionella beheersplan in uitvoering te zijn. Ook deze wettelijke verplichting wordt binnen de BREEAM-methodiek ‘getackeld’ (BREEAM-credit HEA05).

Is uw vastgoed al Paris Proof?
Hierover zullen we u in een volgend bericht verder informeren.

Quick-scan laten maken naar verplichte, mogelijke maatregelen en BREEAM