Hoe kunnen wij je helpen?
Doorzoek onze website
15-06-2016

Outstanding voor winkelcentrum Heuvel

De score van 90,82% op ‘Beheer’ voor winkelcentrum Heuvel Eindhoven is de hoogste score die ooit voor een BREEAM-NL In-use project is behaald. Een unicum voor een winkelcentrum dat al 25 jaar bestaat. Jan Roersen vervulde rol van Assessor.

Het certificaat werd tijdens de vastgoedbeurs PROVADA aan het projectteam van CBRE Global Investors en zusterorganisatie CBRE (verantwoordelijk voor het winkelcentrummanagement ) uitgereikt.

Ambitieus

CBRE Group is één van 's werelds grootste advies- en beleggingsbureaus voor commercieel vastgoed. De organisatie adviseert eigenaren, beleggers en gebruikers van vastgoed. De ambitie van CBRE Global Investors, om met Heuvel Eindhoven het meest duurzame, herontwikkelde winkelcentrum van Nederland neer te zetten, heeft haar vruchten afgeworpen. Tijdens de herontwikkeling van de Heuvel, die eind 2015 is afgerond, zijn leveranciers en aannemers steeds gevraagd het meest duurzame alternatief te leveren. Daarnaast heeft het management van het winkelcentrum gedurende de exploitatie toegewerkt naar een volledig inzicht in de efficiency van het gebouw en de installaties.